Ganesha on tarkuse kehastus ja takistuste eemaldamise printsiip. Aitab kõhklustest ja kahtlustest läbi minna.