Šiva on õhuelement, lõputu vaikus ja täiuslikkus sümboliseerides algteadvust, mis on alati stabiilne. Veel peetakse Šivat inimeseks olemise mudeliks, aga ka hävitajaks.
Parvati on Šiva kaasa.
Seisev, hele-antiik, kõrgus 14 cm ja 18 cm.